bygningsmaler skiltemaler vognmaler
Forside
Vil du være maler
Maleruddannelserne
For elever
For virksomheder
Svendeprøvekommissioner
De enkelte kommissioner
Lokale uddannelsesudvalg
RĂĄdgivere
Efter- og videreuddannelse
Love og regler
Statistik
Links
Om Fællesudvalget
Kontakt MFFU


Svendeprøvekommissioner - arbejdsopgaver

Ved hver skole, hvor man gennemfører bygningsmaleruddannelsen fuldt ud, har Malerfagets faglige Fællesudvalg nedsat en svendeprøvekommission, som har ansvaret for, dels den praktiske/administrative afvikling af prøverne, dels for bedømmelsen af prøverne.

Hver kommission består normalt af 4 medlemmer (2 arbejdsgiver- og 2 arbejdstagerrepræsen¬tanter) og 4 suppleanter. En suppleant deltager i bedømmelsen, hvis et medlem er inhabil eller på anden måde forhindret i at deltage i bedømmelsen.

For skiltemaleruddannelsens vedkommende afholdes der en samlet prøve for eleverne ved de to skoler, som udbyder uddannelsen, og derfor er der kun nedsat én svendeprøvekommission.

Svendeprøven i vognmaleruddannelsen afvikles som en del af det sidste skoleophold. Prøverne bedømmes derfor af en faglærer og 2 censorer, som er udpeget af Malerfagets faglige Fællesudvalg.

Undersider

• Bygningsmaleruddannelsen

• Skilteteknikeruddannelsen

• Vognmaleruddannelsen