bygningsmaler skiltemaler vognmaler
Forside
Vil du være maler
Bygningsmaler
Skiltetekniker
Vognmaler
Maleruddannelserne
For elever
For virksomheder
Svendeprøvekommissioner
Lokale uddannelsesudvalg
RĂĄdgivere
Efter- og videreuddannelse
Love og regler
Statistik
Links
Om Fællesudvalget
Kontakt MFFU


Vil du være Skiltetekniker

Tidligere hed uddannelsen skiletemaler, men navnet er ikke længere dækkende for fagets indhold, og i dag vil du meget sjældent komme til at arbejde med maling og pensler. Til gengæld kommer du til at boltre dig i diverse grafiske computerprogrammer.

Som skiltetekniker laver du ikke kun skilte. Du kommer ogsĂĄ til at fremstille reklamer og dekorati­oner til butiksfacader, biler,  plakatsøjler, idrætsanlæg, virksomheder og sĂĄ videre. Du kommer ind i et fag, som er i rivende udvikling, og du kommer hele tiden til at bruge ny tekno­logi i dit arbejde.

Du skal helst kunne tegne lidt, og du skal være omhyggelig med dit arbejde. Når du for eksempel skal renskære et logo, så nytter det ikke at være for utålmodig.

Du må ikke være bange for at arbejde på stiger og stilladser, for du skal ofte montere skiltene højt til vejrs.

Det er også en fordel at være en udadvendt natur, for du møder kunderne ansigt til ansigt, så det gælder om at kunne snakke høfligt og venligt med alle slags mennesker.

Du kan uddanne dig til skiltetekniker pĂĄ  3½ ĂĄr. Virksomhedspraktik veksler med skoleophold under hele uddannelsen. I alt er der 4 obligatoriske skoleophold, og de varer tilsammen 35 uger. Hvis du vil, kan du supplere med ekstra skoleophold. Uddannelsen udbydes af to tekniske skoler: Silkeborg Tekniske Skole og TEC (Teknisk Erhvervsskole Center) i København.

Resten af tiden er du i praktik i en virksomhed, hvor du bliver ansat som elev. Du er selv ansvarlig for at skaffe en praktikplads, men teknisk skole hjælper dig gerne. Du kan også benytte dig af www.praktikpladsen.dk, når du skal søge praktikplads.

Du kan begynde uddannelsen ved at starte på det første skoleophold (grundforløbet), eller du kan starte med praktik i en virksomhed.

Før du starter i praktik, skal der laves en uddannelsesaftale. Det er en kontrakt, der beskriver de aftaler, som du og virksomheden har overfor hinanden (for eksempel aftaler om aflønning og læretid).

Du er med til at løse alle de daglige arbejdsopgaver i virksomheden. Du arbejder tæt sammen med de udlærte skilteteknikere, og pĂĄ den mĂĄde bliver du gradvis lært op i faget. Du fĂĄr løn un­der uddannelsen lige fra den dag, du starter i praktik.

Har du ikke fået skaffet dig en praktikplads, så kan du godt starte uddannelsen ved at starte på indgangen Teknologi og kommunikation på teknisk skole og tage det obligatoriske grundforløb, der varer 10 uger.

PĂĄ skoleopholdene bruger du bĂĄde hænderne og hovedet, for undervisningen er i høj grad bygget op omkring praktiske øvelser og teoretiske opgaver, Du fĂĄr masser af ny viden om fagets værk­tøjer og teknikker, og samtidig lærer du at bruge dem i praksis.

Skoleundervisningen indeholder følgende emneområder:

Introduktion til faget:
Her lærer du om indholdet i uddannelsen og det daglige arbejde i faget.

Arbejdsmiljø, førstehjælp og brandbekæmpelse:
Sikkerhed og miljø spiller en stor rolle på moderne arbejdspladser. I undervisningen får du den viden, du har brug for.

Love og regler
Her får du et kendskab til, hvilke regler der gælder i forbindelse med: Opsætning af skilte, copiright-bestemmelser, el-regulativer mm.

Produktion og service:
Du lærer, hvordan man sikrer sig, at kvaliteten af dit arbejde er i orden.

Kundebetjening, prisdannelse og arbejdsmarkedsforhold:
Kunder, som fĂĄr en god service, kommer igen og igen. Undervisningen giver dig en forstĂĄelse for, hvad det er for nogle faktorer, der pĂĄvirker forholdet mellem kunde og virksomhed.

Desuden lærer du at beregne prisen på en opgave ud fra forbruget af tid og materialer, og du lærer også om fagets arbejdsmarkedsforhold, så du kender dine rettigheder og pligter.

Informationsteknologi:
EDB udgør en stadig større del af vores hverdag, så her lærer du noget om computere, Internet mm., som du også kan bruge i dit arbejdsliv.

Engelsk:
Det kan være en fordel at kunne noget engelsk, så man for eksempel kan benytte udenlanddske hjemmesider og læse tekniske instruktioner.

Design:
Du studerer design, stilarter og trends gennem tiderne og for en forstĂĄelse for, hvordan form, farve og funktion har betydning for design. sammen.

Farvelære:
Du lærer om farvesystemer, om farvernes psykologiske virkning og om, hvordan du skal behandle farverne digitalt.

Materialelære:
Skiltemalere arbejder med de mest forskellige overflader. I undervisningen lærer du at analysere overfladerne og at vælge de rigtige materialer til den opgave, du skal løse.

Tegning og layout:
Du lærer at bruge forskellige manuelle og digitale afbildningsteknikker til at udføre layouts.

Typografi:
Du skal vide meget om skrifter og skrifttyper for at blive en god skiltetekniker. Det lærer du i faget typografi.

Teknikker:
Dette fag er det største i uddannelsen. Du bliver blandt andet undervist i forskellige digitale teknikker (fil-kendskab, farvestyring, print mm) og i folieskæring (digital udskæring, montering).

Svendeprøven:
Svendeprøven er den afsluttende eksamen, hvor du viser, at du behersker dit fag. Prøven består i, at du skal planlægge og udføre en række skilteteknikeropgaver.